Mina föreläsningar

Mina föreläsningar

Mina föreläsningar handlar vanligtvis om hur människor och grupper når sina mål. Jag har elva timmar av material jag kan bygga föreläsningar av. Vanliga ämnen som kunder efterfrågar är:

  • Mål och motivation: Mål och motivation följs åt. Ett mål är något som man vill uppnå, något som man tror på, och något som man är villig att verkligen betala priset för. Jag berättar om hur vi kan optimera dessa faktorer.
  • Attityder: Man kan säga att våra attityder är hjärnans drivrutiner. Jag berättar om skillnaden mellan en offerattityd och en fighterattityd, och ger exempel på hur vi kan påverka oss själva och andra att bli mera fighter och mindre offer.
  • Konsten att orka: Kraft och uthållighet handlar om att ha en tydlig målbild och hålla fast vid den. Kamplust, förmågan att hantera de svackor och motgångar man får, attityden, flexibilitet så man kan anpassa sig till ändrade förutsättningar, och ett överskott av förmåga så man har marginaler till det som krävs.
  • En ultradistanslöpares sinnestillstånd: Detta föredrag är relativt likt Konsten att orka, men jag styr det mera mot löpning på extremt långa distanser. Lärdomarna av det kan appliceras på mycket utanför idrottens värld.
  • Konsten att skaffa en fysisk livsstil – och behålla den: Föreläsningen handlar om träning för nöje och motion. Den vänder sig såväl till de som ännu aldrig motionerat, liksom till de som redan är igång. Det svåraste steget att ta för den som vill börja motionera sägs vara steget över tröskeln ut på det första träningspasset. Jag berättar hur man kan göra för att ta det steget, och hur man sedan kan träna för att vilja fortsätta. Detta föredrag kan kompletteras med att jag tar ut de åhörare som vill på en löptur och lär ut konsten att springa långsamt.
  • Äventyr: Jag berättar om upplevelser och lärdomar från mina olika äventyr, såsom roddturen över Atlanten, löpturen över Amerika, och löpturen från Portugal till Sverige. Detta föredrag passar särskilt bra på kundträffar och andra tillställningar då man vill ha något lättsamt och underhållande.
  • Var med och skapa framtiden: År 1987 fanns det ett ultradistanslopp och 30 löpare som någon gång under året deltog i en löpartävling som var längre än maraton. Jag bestämde mig för att vara med och skapa framtiden för svensk ultradistanslöpning genom att kommunicera, motivera och arrangera. Det fungerade. Nya löpare och nya kompetenta krafter anslöt sig, och nu för tiden arrangeras det ultradistanslopp så gott som varje vecka året runt, som drygt 6000 svenskar springer. Allt av detta beror inte på mig. Med åren har min roll minskat, men jag var med om att skapa den framtid jag önskade för sporten som jag hade en stark passion för. Samma formel som jag använde fungerar inom alla möjliga områden där man vill skapa framtiden.